Visst går det…..

När vi i Långshyttepartiet presenterade vårt budgetförslag för 2015 ingick förslag om genomförandet av en organisationsöversyn med målet att sänka kommunens kostnader med 10 mkr på årsbasis och fullt genomfört senast vid utgången av 2016. En översyn som syftade till kostnadsreduktion genom strukturförändringar och inte genom tillämpning av ”osthyvelprincipen”.

Från majoritetens centerföreträdare fick vi höra att vi inte hade något konkret att komma med och kommunalrådet (S) listade ett antal småpunkter och undrade vad vi skulle spara på. Beskedet från kommunalrådet (S) var tydligt, det inte fanns mycket att göra och några strukturstudier var inte att tänka på. Smörjgropssymptomet i dess enkelhet.

Vårt svar till majoritetens företrädare var då som nu att nog torde 10 mkr vara ett väl så konkret mål och att det helt enkelt är en lednings fråga.  Det gäller bara att sätta målet och ge uppdraget till verksamhetsledningen att komma upp med förslag till strukturåtgärder som leder till målet. Det gäller att lyfta blicken.

Från kommunalrådet (S) fick vi höra att våra förslag var populistiska och inte möjliga att genomföra men däremot var tydligen majoritetens förslag mer verklighetsförankrade och man valde att gå den vägen.

Knappt fyra månader senare lägger på eget initiativ kommunens ekonomichef förslag till strukturella förändringar inom kapitalstruktur och finansiering och som på årsbasis innebär kostnadsbesparingar på närmare 15 mkr. Förslag som också fick gensvar vid senaste Fullmäktigemötet och antogs enhälligt.

Det är med tillfredställelse jag kan notera att, även om inte kommunens politiska ledning delar vår uppfattning om att genom strukturförändringar frigöra ekonomiska resurser, vi har tjänstemän som är av samma uppfattning som vi i Långshyttepartet.

Det känns bra att vi har kompetenta tjänstemän som kommunens nye ekonomichef som på eget initiativ lägger genomarbetade förslag till omstrukturering av verksamheter. Vi kommer att behöva mer av det här och jag är övertygad om att det kommer att leda till efterföljare.

Med den obalans som råder i kommunens ekonomi och med de utmaningar som väntar kommer vi att behöva genomföra ytterligare betydande kostnadsrelaterade åtgärder och detta är en bra första början.

Hedemora kommuns totala kostnadsmassa uppgick 2014 till närmare 1100 mkr (1083 mkr) och jag är övertygad om att här finns ett utrymme att frigöra c:a 40 – 50 mkr genom strukturella förändringar i verksamheterna. Resurser som vi behöver omfördela till skola, vård och omsorg.

Det som för fyra månader sedan av ledande företrädare för den politiska majoriteten ansågs vara populistiska förslag från Långshyttepartiet är idag en verklighet och under genomförande. Jag måste tillstå att verkligheten kom ifatt tidigare än jag förväntat.

När den politiska ledningen föredrar att stanna i smörjgropen behöver vi kompetenta tjänstemän med civilkurage som vågar höja blicken och ta egna initiativ till genomgripande förändringsförslag.

Nu höjer vi målet till att frigöra 40 mkr som vi satsar på Skola, Vård och Omsorg!

Det gäller bara att våga ta sitt ansvar och peka ut riktningen….det handlar om ledningsförmåga!

 Per

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *