Debattinlägg i Södra Dalarnes Tidning 2012-02-18

Förklara så vi begriper!

I Hedemora har den styrande majoriteten föreslagit nedläggning av Stjärnsunds skola med motiveringen att det är för få barn i skolan och att Stjärnsundsborna inte lyckats vända befolkningsutvecklingen.

Det är riktigt att vi ännu inte lyckats vända utvecklingen men är detta bara Stjärnsundsbornas ansvar? Vilket ansvar har Ni politiker? Handen på hjärtat, har Ni gett Stjärnsund en chans eller var det inte bara ett spel för galleriet?

För att få inflyttning till en ort krävs tillgång på bostäder, finns inga lediga så måste nya byggas och för detta krävs tomter. Först hösten 2011, efter många turer, har tomter upplåtits för bebyggelse på Sandvikaområdet. Redan hösten 2008 förvärvade kommunen ett betydligt attraktivare område avsett för bostadsbebyggelse, Klarängarna, till en kostnad av 2,1Mkr. Problemet är att till Sandvika finns idag inga intressenter men till Klarängarna finns c:a tio köande, varav några inte bosatta i kommunen.

Hur menar Ni att utvecklingen skulle kunnat vändas när det först nu finns tomter tillgängliga och när man därtill valt att exploatera det icke attraktiva området? Politiker förklara så vi begriper!

Hedemoras vision är en bygd med framtidstro där människor och näringsliv utvecklas. Att skapa god livskvalitet och god omsorg för medborgarna är Hedemoras strategiska och övergripande mål. Vackra ord men hur ser strategin ut, vilka analyser ligger till grund för beslutet om skolans nedläggning och hur stödjer beslutet utvecklingen i visionens riktning? Kommer Ni att få återbetalning på gjorda investeringar i Sandvika, Klarängarna och därtill få hyresgäster till planerade bostäder i skolbyggnaden då skola inte finns på orten? Hur skall vi utan skola på orten kunna attrahera unga människor att bosätta sig här, eller är det så att Ni vill omvandla Stjärnsund till Äldreboende. Politiker förklara så vi begriper!

Till Centerns Ahlinder och Drugge vill jag säga att Er trovärdighet som politiker är tyvärr nu förverkat då Ni bryter det vallöfte Ni gav i skolfrågan inför valet 2010.  Förklaringen att Ni nu tagit på Er ansvaret för hela kommunens ekonomi gör Er inte mer trovärdiga, tvärtom, jag och många med mig trodde nog att Ni kände det ansvaret även i opposition.

Per Bengtsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *