2013-02-27, Telefonsamtal med TeliaSonera Mobile Networks AB

Jag kan efter idag erhållet E-mail och efter personligt telefonsamtal med ansvarig befattningshavare inom TeliaSonera Mobile Networks och dennes medgivande meddela följande:

–          TeliaSonera som innehar byggrätten för mobilmast i Stjärnsundsområdet har för avsikt att uppföra en basstation c:a 2,5 km öster Stjärnsund.

–          TeliaSonera inväntar för närvarande två myndighetstillstånd, vilka förväntas klara inom en inte allt för avlägsen framtid, och därefter är allt  tillståndsmässigt klart för byggnation. Planering av byggnation startar först då samtliga tillstånd föreligger.

–          TeliaSonera kan i nuläget inte ge någon närmare prognos för när basstationen finns på plats och är i drift än att det förhoppningsvis kan ske under det närmaste året.

För oss som i ”Namninsamling för Mobilnät i Stjärnsund” tagit aktiv ställning för en utbyggnad av mobilnätet är beskedet om TeliaSoneras avsikt att här uppföra en basstation välkommet. Därmed får Stjärnsund, efter lång väntan, tillgång till den tekniska utveckling och infrastruktur som är så viktig för en framtida utveckling av bygden och bygdens näringsliv.

Vi avvaktar nu med spänd förväntan ett mer definitivt besked om när basstationen kommer att tas i drift.

Per Bengtsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *