Det som döljs i snö…..

Som du kanske noterat har det under senare tid varit låg aktivitet på den här bloggen. Det beror inte på att det inte funnits något att kommentera utan den enkla förklaringen är att min tid tyvärr inte räckt till. Jag har tvingats att prioritera andra saker och så kan det nog också bli framöver men några planer på att ”tystna” har jag inte.


 

På Hedemora kommuns hemsida och i broschyrer beskrivs Hedemora; ” Hedemora är Dalarnas äldsta stad och vackert belägen strax intill södra Dalälven. Kommunen är en blandning av stad och land, med sju tätorter och omgivande landsbygd”. En beskrivning så sann och man kunde därför förmoda att kommunens alla delar gavs samma uppmärksamhet från de styrande. Det borde vara i allas intresse att hela kommunen hölls levande och fräsch, att stolt kunna visa upp för tilltänkta nyinflyttare och genomfarare.

Under mandatperioden 2010-2014 fick vi som har vår vistelse utanför centralorten erfara att de sex tätorterna och landsbygden av den styrande majoriteten ofta sattes på undantag och såväl stora som små förslag med inriktning mot de mindre tätorterna och landsbygden förpassades till papperskorgen. Därför är det inte så konstigt att vid valet 2014 Centerpartiet, som säger sig värna om landsbygden, backade med närmare 300 röster (mot 2010) dvs. tappade 17% av väljarna. 300 röster är i det närmaste lika många röster som i centerpartiets starkaste valkrets Husby där antalet röster uppgick till 327 st, och fler än i det näst största valdistriktet med 290 st. Väljarnas uppfattning om den förda politiken kan nog anses vara klar och budskapet till Centerledningen tydligt.

Man kunde förvänta sig att efter väljarnas dom Centern skulle ändra inställning och mer värna om de delar av kommunen som ligger utanför centralorten. Men så är inte (än) fallet. Det framgår om inte annat av det nya kommunalrådet(C):s uttalande vid senaste Kommunfullmäktige där hon, i frågan om att kommunen borde sätta till en dag per tätort för uppsnyggning efter vintern, menade att om inte vägföreningarnas pengar räcker får man väl ”skicka räkning till medborgarna”. Det vore att djävlas med landsbygdens invånare och reaktionen torde komma som en tornado, var så säker!

Att centralorten ska snyggas upp efter vintern är helt på sin plats men man kan tycka att det vore i samtliga medborgares intresse att även övriga delar av kommunen får samma uppsnyggning.  Det handlar om vilken bild vi vill ge av vår kommun. Tyvärr fortsätter majoriteten i samma gamla hjulspår som tidigare och vi kan förvänta oss att det även blir så fortsättningsvis. Det lär dröja till våren 2018 till dess majoritetens företrädare återigen kommer att visa landsbygdsfrågorna ett kortvarigt intresse. Historien upprepar sig.

När man betänker att vad det här handlar om är att av de kommunala resurserna sätta av endast sex dagar till uppfräschning av de yttre tätorterna. Det är c:a 2,5% av tillgänglig tid och kostnaden för personal har vi ju redan inom kommunen. Kostnaden är således i det närmaste försumbar och påverkan på centralortens uppfräschning knappt märkbar.

Visserligen vet vi att det finns en del ”skit” i centralorten som borde städas ut men nog borde det finnas utrymme att också ta ett totalansvar från kommunen vad gäller Hedemoras image.

Vi kanske inte ska ställa för höga krav på Hedemoracentern för vi har ju noterat hur Dalacentern i landstinget med ett pennstreck bidrar till bortstrykandet av en halv miljard av Landstingets ackumulerade underskott. En enkel manöver för att få umgås med de stora elefanterna. På riksnivå satt centern i regeringsställning i två mandatperioder och med ansvar för departementen med avgörande betydelse för landsbygdsfrågorna. Inte mycket att hurra för här heller!

Cirka hälften av Hedemoras befolkning bor utanför centralorten och förhållandevis lite av kommunens resurser kommer landsbygden till del och för landsbygdsutveckling finns endast 50.000 kr anslaget.

Är det så här vi ska ha det?

Per

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *