Bokslutstider….Varning för dimridåer!

Nu skriver vi 2015 och vi har nyss lagt 2014 bakom oss och det är dags att upprätta bokslut över förvaltningen för det gångna året. Det är nu sanningen kommer ifatt och dimridåerna skingras. Det är nu ledande befattningshavare har att förklara ”varför det blev som det blev”. Det är också nu vi kan mötas av allehanda försök från ledningspersoner att ”försköna verkligheten” eller att ”väsentligheter utelämnas”.  Det är nu det visar sig vem/ vilka som har civilkurage nog att ”stå för sina handlingar” och vem/vilka som hoppas att kunna ”dölja verkligheten” för omgivningen. Lägga nya dimridåer!

I det stora hela har det varit ett bra politiskt år” summerar Hedemoras kommunalråd (S) i ”Södran”, 2015-01-03, när han ser 2014 i backspegeln.

”Vi hade en väldigt bra valrörelse och fick en ny stabil majoritet som ska styra under fyra år. Vi backade visserligen ett mandat och det är aldrig roligt” konstaterar kommunalrådet (S). Intressant är att notera att det var en ”väldigt bra valrörelse” när det egna partiet tappat ett mandat och den stora samarbetspartnern (C) gjort det samma. Lilla V ökade ett mandat men då FP hoppade av samarbetet inför den nya mandatperioden försvagades den starka majoriteten med två mandat. Förvisso fortfarande i majoritet men försvagad. Hur stabil majoriteten är lär visa sig speciellt om den negativa ekonomiska utvecklingen fortsätter. När budgetramarna för samtliga år 2011 – 2014 under S och C:s ledning överskridits med betydande belopp och när revisorerna 2011-2013 i revisionsrapporterna skriver; ” Kommunens ekonomiska läge är fortsatt oroande och kräver omgående åtgärder för en ekonomi i balans”, (samma formulering lär vi med stor säkerhet också finna i revisionsrapporten för 2014), är frågan hur mycket mer klarar samarbetet av. Centern fick ju i senaste valet betala ett högt pris för samarbetet. Vill man sitta med ”Svarte Petter” vid valet 2018? Det ska bli intressant att följa.

För ett år sedan i ”Södran” 2014-01-09, spådde kommunalrådet (S) ljusare tider för Hedemora. ”Nu ser det faktiskt ljusare ut än på länge”. Ett nytt skatteutjämningssystem, där Hedemora är den stora vinnaren har införts, och att det känns stabilare på många områden i kommunen där vård och omsorg har gjort ett jättejobb för att rätta till sitt underskott framhålls som framgångsfaktorer inför det nya året.

Vi vet snart hur bokslutet ser ut men den senaste prognosen visar på ett underskott för kommunen på drygt -10 mkr, trots ett tillskott från det nya skatteutjämningssystemet på drygt +20 mkr. Budgetavvikelserna för förvaltningarna beräknas komma att överskridas med närmare -25 mkr och där vård och omsorg svarar för c:a -10 mkr och bildningsnämnden för c:a -13 mkr. Vård och omsorg som påstods ha kommit tillrätta med underskottet. Inget av detta nämns i artikeln i ”Södran” för 2014 var ”Ett bra politiskt år”!

Ett bra politiskt år…för vem?

Bra för de politiker som sätter sina egna arvoden och 2014 såg till att de med majoritetens stöd får stora egna arvodesökningar 2015. Betalat av kommunens skattebetalare och med följden att det blir mindre att lägga på verksamheten.

Ett bra politiskt år!  För våra ledande politikers arvoden – Ja, Ett bra år för Hedemora kommun och dess medborgare – döm själv!

Om 2015 blir ett bra politiskt år är fullständigt ointressant… det enda som räknas är att det blir ett bra år för Hedemora kommun och dess medborgare!

Trenden måste vända!

Per

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *