Det blir anledning att återkomma….

Igår, 2014-12-17, på årets sista kommunfullmäktige stod på agendan bland annat Hedemoras Budget 2015. Det fick också bli min debut i större politiskt sammanhang.

När resultatet de senaste tre åren räddats av engångsposter och utan dem kommunen gjort betydande förluster och då kommunen 2014 beräknas göra en förlust på närmare -12 mkr mot budgeterat +11,5 mkr tyder det på obalans i den kommunala verksamheten

Med ett budgetunderskott i förvaltningarna 2012 med -23 mkr, 2013 med -16 mkr och med för 2014 ett förväntat underskott på c:a -25 mkr torde det stå klart att de budgetramar som tilldelats förvaltningarna inte är/varit förankrade i verksamheternas behov.

När trots att i revisionsrapporterna för åren 2011 – 2013 revisorerna skriver ” Kommunens ekonomiska läge är fortsatt oroande och kräver omgående åtgärder för en ekonomi i balans”, den politiska majoritetens företrädare ändå framhärdar att ”Hedemoras ekonomi är i balans” känner jag som invånare stor oro inför Hedemoras framtida utveckling. En oro som jag och Långshyttepartiet delar med många andra.

I mitt inlägg i budgetdebatten, representerande Långshyttepartiet, har jag gett uttryck inte bara för vår oro utan också pekat på orsaker till varför Hedemora befinner sig i detta läge och vad som nu krävs för att vända trenden. Att budskapet skulle vara svårsmält för den politiska majoriteten var väntat och att vi skulle anklagas för svartmålning likaså……men  ekonomiska fakta talar för sig självt….det gäller bara att öppna ögonen och se verkligheten som den är och inte som man tror att den är.

Jag lägger här ut manuskriptet till mitt inlägg (i oredigerad form) så att du kan ta del av hur vi ser på Hedemoras ekonomiska läge och vad som måste göras. (här)

På ”Södrans” nätupplaga hittar du ett referat från Budgetdiskussionerna…..(här)

På Hedmora kommuns hemsida kan du följa hela debatten i video.

Som väntat blev det majoritetens budgetalternativ som antogs.

 

Vi får anledning att återkomma..var så säker!

 Per

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *